Przyczyny niedoboru dao

Niektórzy ludzie mają lub wytwarzają niewiele oksydazy diaminowej, dlatego do niedawna uważano, że niektóre przewlekłe patologie, takie jak migrena, są dziedziczne, podczas gdy w rzeczywistości czynnikiem dziedzicznym jest niedobór DAO. Inne przyczyny mogą mieć swoje źródło w lekach lub innych patologiach.

Czynniki genetyczne niedoboru DAO

Nie ulega wątpliwości, że jednym z czynników powodujących niedobór DAO jest genetyka. W tej samej rodzinie jej członkowie dzielą ten niedobór i wiele przewlekłych patologii, które do tej pory były uważane za “dziedziczne”.

Sekwencja genetyczna enzymu DAO znajduje się we fragmencie zlokalizowanym na chromosomie 7 (7q34-q36) ludzkiego genomu i składa się z 5 eksonów i 4 intronów.

Wykryto wiele różnic w sekwencji eksonów i intronów tego genu, które wynikają z ich polimorfizmu genetycznego. Ogółem, według danych National Center for Biotechnology Information (NCBI), w ludzkim genie enzymu DAO (AOC1) zlokalizowano i zidentyfikowano 85 wariantów polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNPs). 17 z tych SNP znajduje się w eksonach, z których 7 powoduje zamianę aminokwasów, co może być przyczyną zmian w zdolności metabolicznej enzymu.

Spośród wszystkich polimorfizmów znalezionych w sekwencji genu AOC1, trzy z nich (w odniesieniu do: rs1015611, rs1049742 i rs1049793) powodują niską aktywność enzymu w metabolizmie histaminy.

 

Classification of variants according to the recommendations of the American College of Medical Genetics and Genomics according to nomenclature of HGVS

Classification of variants according to the recommendations of the American College of Medical Genetics and Genomics according to nomenclature of HGVS

Nosiciele tego polimorfizmu wykazują niższą aktywność DAO niż osoby niebędące nosicielami, przy czym różnice między poziomami aktywności enzymu są znaczne. Badania wskazują, że te polimorfizmy związane z obniżeniem funkcji występują z częstością około 10%, szczególnie u kobiet.

 
Inne badane polimorfizmy zamiany aminokwasów w genie DAO nie wykazują zmian w jego aktywności enzymatycznej. Z drugiej strony, z wariantem p.T16M wiąże się zwiększone ryzyko nadwrażliwości na NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne), co zostało zaproponowane jako biomarker odpowiedzi klinicznej na leczenie tymi lekami.

Czynniki farmakologiczne niedoboru DAO

“Naturalne produkty spożywcze są złożonymi mieszaninami substancji chemicznych, z których wiele nie ma jeszcze określonej roli w żywieniu człowieka. Większość substancji bez znanej funkcji odżywczej, które występują w produktach, których zwykle używamy, nie wydaje się mieć szkodliwego działania lub mogą one występować w tak małych ilościach, że nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia człowieka. Niemniej jednak w pewnych okolicznościach substancje te mogą mieć szkodliwe działanie, które należy wziąć pod uwagę. Niektóre znane substancje występujące w sfermentowanej żywności nie są toksyczne dla normalnych osób, ale mogą być, gdy osoba spożywająca żywność jest leczona pewnymi lekami, które mogą modyfikować ich metabolizm w organizmie.”

– 1981, Francisco Grande Covián, hiszpański lekarz i badacz. Jego główna praca dotyczyła żywienia i biochemii, był założycielem i pierwszym prezesem Hiszpańskiego Towarzystwa Żywienia.

Istnieje zestaw leków związanych z niedoborem lub niską aktywnością enzymu oksydazy diaminowej. Blokują one lub hamują enzymy biorące udział w metabilizacji histaminy, w szczególności DAO, lub uwalniają endogenną histaminę. Jest to bardzo duże ryzyko, ponieważ opisano ponad 90 leków, z których wiele jest powszechnie stosowanych. Szacuje się, że 20% populacji stosuje niektóre z tych leków, co zwiększa ryzyko wystąpienia objawów lub patologii wynikających z nagromadzenia histaminy.

W takich patologiach, jak migrena, efektem zażywania tych leków może być przewlekłość objawów, ponieważ większość leków przepisywanych w celu złagodzenia skutków choroby to inhibitory DAO lub endogenne leki uwalniające histaminę.

Niektóre ze zgłaszanych leków to między innymi: leki przeciwbólowe, przeciwdepresyjne, przeciwreumatyczne, antyarytmiczne, antyhistaminowe i mukolityczne, przy czym te ostatnie są stosowane zwłaszcza u dzieci.

*Główne leki działające hamująco na enzym oksydazę diaminową (DAO): leki przeciwbólowe (metamizol, kwas acetylosalicylowy); leki przeciwhistaminowe (difenhydramina, klimetidyna, prometazyna); leki przeciwarytmiczne (propafenon, chinidyna); leki przeciwastmatyczne (teofilina); leki przeciwdepresyjne (amitryptylina, tranylcypromina); leki przeciwnadciśnieniowe (dihydralazyna, werapamil); leki przeciwreumatyczne (acemetacyna); leki antyseptyczne (akryflawina); leki przeciwgruźlicze (izoniazyd); leki bronchiolityczne (aminofilina); kardiotoniki (dobutamina); leki moczopędne (amiloryd, furosemid); leki wykrztuśne (ambroksol, mukosan); leki mukolityczne (acetylocysteina, fluimucil frenacyl); leki przeciwmalaryczne (chlorochina); antybiotyki (kwas klawulanowy, izoniazyd, augmentyna, amoxiplus); leki przeciwwymiotne (metoklopramid, primperan); neuroleptyki (haloperidol); leki prokancerogenne (metoklopramid); leki uspokajające (diazepam); leki zwiotczające mięśnie (pakuroni).*Najbardziej reprezentatywne leki o działaniu uwalniającym endogenną histaminę: leki przeciwbólowe (kwas acetylosalicylowy, kwas meklofenamowy, kwas mefenamowy, diklofenak, infometacyna, ketoprofen, meperydyna, morfina pochodzenia zwierzęcego); leki znieczulające (tiopental, prolocaina, barbiturany); leki przeciwkaszlowe (kodeina); cytostatyki (cyklofosfamid); leki wykrztuśne (ambroksol); leki mukolityczne (acetylocysteina); leki zwiotczające mięśnie (D-tubokuraryna, alcuroni); leki przeciwzapalne (naproksen).

*Główne leki działające hamująco na enzym oksydazę diaminową (DAO): leki przeciwbólowe (metamizol, kwas acetylosalicylowy); leki przeciwhistaminowe (difenhydramina, klimetidyna, prometazyna); leki przeciwarytmiczne (propafenon, chinidyna); leki przeciwastmatyczne (teofilina); leki przeciwdepresyjne (amitryptylina, tranylcypromina); leki przeciwnadciśnieniowe (dihydralazyna, werapamil); leki przeciwreumatyczne (acemetacyna); leki antyseptyczne (akryflawina); leki przeciwgruźlicze (izoniazyd); leki bronchiolityczne (aminofilina); kardiotoniki (dobutamina); leki moczopędne (amiloryd, furosemid); leki wykrztuśne (ambroksol, mukosan); leki mukolityczne (acetylocysteina, fluimucil frenacyl); leki przeciwmalaryczne (chlorochina); antybiotyki (kwas klawulanowy, izoniazyd, augmentyna, amoxiplus); leki przeciwwymiotne (metoklopramid, primperan); neuroleptyki (haloperidol); leki prokancerogenne (metoklopramid); leki uspokajające (diazepam); leki zwiotczające mięśnie (pakuroni).
*Najbardziej reprezentatywne leki o działaniu uwalniającym endogenną histaminę: leki przeciwbólowe (kwas acetylosalicylowy, kwas meklofenamowy, kwas mefenamowy, diklofenak, infometacyna, ketoprofen, meperydyna, morfina pochodzenia zwierzęcego); leki znieczulające (tiopental, prolocaina, barbiturany); leki przeciwkaszlowe (kodeina); cytostatyki (cyklofosfamid); leki wykrztuśne (ambroksol); leki mukolityczne (acetylocysteina); leki zwiotczające mięśnie (D-tubokuraryna, alcuroni); leki przeciwzapalne (naproksen).

Czynniki fatologiczne niedoboru DAO

Niedobór DAO wydaje się być bardziej rozpowszechniony w populacji z chorobami zapalnymi jelit.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna, patologie powodujące niedobór DAO, są zawsze monitorowane podczas opracowywania jakichkolwiek badań klinicznych związanych z gromadzeniem endogennej histaminy. Zazwyczaj przy podziale pacjentów na grupę kontrolną i pacjentów z niedoborem DAO wyklucza się osoby z chorobami zapalnymi jelit.

Niedobór DAO wykazano również w jelitach pooperacyjnych, a także po chemioterapii. Oksydaza diaminowa jest zlokalizowana głównie w jelicie cienkim i jeśli błona śluzowa ulega zmniejszeniu, zmniejsza się również obszar produkcji enzymu.

U pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna (CD), u których aktywność DAO w jelicie jest zmniejszona o 50% w stosunku do zdrowej populacji, zaobserwowano wyższy odsetek nawrotów choroby po operacji (głównie u osób z niską aktywnością enzymu). Dlatego DAO może być użytecznym markerem pozwalającym przewidzieć ryzyko nawrotów lub powikłań w CD.

INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE DÉFICIT DE DAO

Histamina w zywnosci

Aminy biogenne, w tym histamina, powstają w żywności w wyniku działania enzymów dekarboksylazy mikroorganizmów z prekursorów aminokwasów. Zdarzenie to nie ma miejsca w przypadku amin naturalnych lub fizjologicznych,

Diagnostyka niedoboru DAO

W celu rozpoznania różnych patologii i zespołów chorobowych spowodowanych niedoborem DAO można przeprowadzić badanie genetyki molekularnej aktywności oksydazy diaminowej (DAO) (AOC1-V) i/lub test diagnostyczny in vitro mierzący poziom

Przyczyny niedoboru dao

Niektórzy ludzie mają lub wytwarzają niewiele oksydazy diaminowej, dlatego do niedawna uważano, że niektóre przewlekłe patologie, takie jak migrena, są dziedziczne, podczas gdy w rzeczywistości czynnikiem dziedzicznym jest

Que es el Déficit de DAO
Co to jest Niedobór DAO

Jest to zaburzenie metabolizmu histaminy pochodzącej z pożywienia, które występuje w przypadku obniżenia aktywności enzymu oksydazy diaminowej (DAO), to znaczy, gdy z pewnych przyczyn (zmiany genetyczne, choroby lub

Histamina w zywnosci

Aminy biogenne, w tym histamina, powstają w żywności w wyniku działania enzymów dekarboksylazy mikroorganizmów z prekursorów aminokwasów. Zdarzenie to nie ma miejsca w przypadku amin naturalnych lub fizjologicznych,

Diagnostyka niedoboru DAO

W celu rozpoznania różnych patologii i zespołów chorobowych spowodowanych niedoborem DAO można przeprowadzić badanie genetyki molekularnej aktywności oksydazy diaminowej (DAO) (AOC1-V) i/lub test diagnostyczny in vitro mierzący poziom

Przyczyny niedoboru dao

Niektórzy ludzie mają lub wytwarzają niewiele oksydazy diaminowej, dlatego do niedawna uważano, że niektóre przewlekłe patologie, takie jak migrena, są dziedziczne, podczas gdy w rzeczywistości czynnikiem dziedzicznym jest

Que es el Déficit de DAO
Co to jest Niedobór DAO

Jest to zaburzenie metabolizmu histaminy pochodzącej z pożywienia, które występuje w przypadku obniżenia aktywności enzymu oksydazy diaminowej (DAO), to znaczy, gdy z pewnych przyczyn (zmiany genetyczne, choroby lub

DESCARGA NUESTRO EBOOK GRATUITO

Encontrarás información completa sobre el origen y diagnóstico del Déficit de DAO, así como claves para su manejo,  dietas bajas en histamina y su evidencia científica.