Diagnos av DAO-brist

För att diagnostisera de olika patologier och syndrom som orsakas av DAO-brist kan en studie av molekylär genetik av diaminoxidasaktivitet (DAO) (AOC1-V) och/eller ett diagnostiskt in vitro-test för att mäta aktivitetsnivån för enzymet DAO i plasma utföras.

Undersökning av molekylär genetik av diaminoxidasaktivitet (DAO) (AOC1-V)

Det genetiska testet består av en icke-invasiv genetisk undersökning av diaminoxidasaktiviteten. Detta är ett test som utför en genotypning med hög känslighet av de mest relevanta genetiska varianterna av AOC1-genen (DAO) på grundval av ett salivprov (buccalslemhinna).

Det kan utföras hemma eller på apotek, är smärtfritt och icke-invasivt, resultaten erhålls inom 7 dagar och kan indikera sannolikheten för förekomsten av genvarianter som är förknippade med DAO-brist inom familjen, på grund av dess ärftliga natur.

Serumnivåerna av DAO-uttryck uppvisar stor interindividuell variation. För genen som kodar för proteinet DAO/ABP1 (AOC1) har varianter av typen SNP (Single nucleotide variants) beskrivits, varav några är förknippade med minskade nivåer av DAO-aktivitet. I detta test analyseras 3 av dessa alleliska varianter av AOC1:

Klassificering av varianter enligt rekommendationerna från American College of Medical Genetics and Genomics i enlighet med HGVS-nomenklaturen.

Klassificering av varianter enligt rekommendationerna från American College of Medical Genetics and Genomics i enlighet med HGVS-nomenklaturen.

Slutligen specificerades i resultatrapporten de varianter som upptäcktes hos patienten samt den fenotypiska tolkningen av DAO:s minskade aktivitet utifrån resultaten.

 

Access here to more information about the molecular genetics of diamine oxidase activity (DAO) (AOC1-V)

DAO Analytics®: Diagnostiskt in vitro-test för att mäta aktivitetsnivån för enzymet diaminoxidas (DAO) i plasma

La DAO ANALITICS®® är ett diagnostiskt in vitro-test för att mäta aktivitetsnivån för enzymet diaminoxidas (DAO) i plasma. Resultaten visar att DAO-enzymaktiviteten är nedsatt när värdena för HDU/ml (enheter av nedbrutet histamin/miniliter blod) ligger mellan 80-40 HDU/ml, eller mycket låga när de ligger under 40 HDU/ml. Access here to more information about DAO analytics®.

INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE DÉFICIT DE DAO

Histamin i livsmedel

Histamin, som finns i alla livsmedel (av animaliskt och vegetabiliskt ursprung), bör metaboliseras för att kunna elimineras med urinen utan problem. Observera att exogent histamin inte har någon

Diagnos av DAO-brist

För att diagnostisera de olika patologier och syndrom som orsakas av DAO-brist kan en studie av molekylär genetik av diaminoxidasaktivitet (DAO) (AOC1-V) och/eller ett diagnostiskt in vitro-test för

Ursprunget till dao brist

Vissa människor har eller producerar lite diaminoxidas, vilket är anledningen till att man tills nyligen trodde att flera kroniska sjukdomar, t.ex. migrän, var ärftliga, när den ärftliga faktorn

Vad ar DAO-brist

Det är en förändring i ämnesomsättningen av histamin i kosten som inträffar när aktiviteten hos enzymet diaminoxidas (DAO) minskar, dvs. när det av vissa orsaker (genetiska förändringar, sjukdomar

Histamin i livsmedel

Histamin, som finns i alla livsmedel (av animaliskt och vegetabiliskt ursprung), bör metaboliseras för att kunna elimineras med urinen utan problem. Observera att exogent histamin inte har någon

Diagnos av DAO-brist

För att diagnostisera de olika patologier och syndrom som orsakas av DAO-brist kan en studie av molekylär genetik av diaminoxidasaktivitet (DAO) (AOC1-V) och/eller ett diagnostiskt in vitro-test för

Ursprunget till dao brist

Vissa människor har eller producerar lite diaminoxidas, vilket är anledningen till att man tills nyligen trodde att flera kroniska sjukdomar, t.ex. migrän, var ärftliga, när den ärftliga faktorn

Vad ar DAO-brist

Det är en förändring i ämnesomsättningen av histamin i kosten som inträffar när aktiviteten hos enzymet diaminoxidas (DAO) minskar, dvs. när det av vissa orsaker (genetiska förändringar, sjukdomar

DESCARGA NUESTRO EBOOK GRATUITO

Encontrarás información completa sobre el origen y diagnóstico del Déficit de DAO, así como claves para su manejo,  dietas bajas en histamina y su evidencia científica.