Vad är DAO-brist?

DAO-brist är en förändring i metabolismen av histamin i livsmedel som uppstår när aktiviteten hos enzymet Diamine Oxidase (DAO) minskas. Det vill säga när det av vissa anledningar (genetiska förändringar, sjukdomar eller konsumtion av vissa läkemedel) skapas en betydande brist i den funktionella aktiviteten hos huvudenzymet för histaminmetabolism.
Spela videoklipp

Histamin och DAO-brist

Histamin är en vital molekyl, härledd från den essentiella aminosyran histidin genom verkan av enzymet L-histidin dekarboxylas. Det har olika fysiologiska och patofysiologiska funktioner. Dessa inkluderar roller i reglering av blodcirkulation, sammandragning och avslappning av släta muskler och blodkärl, utsöndring av magsyra, allergiska processer och inflammatoriska svar som en del av det immunförsvar mot externa patogener. Histamin bidrar också till vävnadsläkning och fungerar som en signalsubstans i nervsystemet.

Denna substans produceras naturligt av alla levande varelser (benämns endogent histamin), och den finns även i olika typer av livsmedel (exogent histamin).

Diamine Oxidase (DAO) enzymet är lokaliserat i tunntarmen och är ansvarigt för metabolismen av intaget histamin.

För mer information, vänligen hänvisa till International Society of DAO Deficiency.

Effekter som kan orsakas av DAO-brist

Den breda variationen av effekter som kan härledas från DAO-brist, som kan representera en hög förekomst i befolkningen, kräver oavbruten forskning inom detta område: framsteg måste ske allt snabbare.

Enligt International Society of DAO Deficiency kan vissa av de associerade tillstånden vara: migrän, torr hud, atopi, fibromyalgi, kronisk trötthet, ADHD, förstoppning, diarré och uppblåsthet (1).

Inte alla ovan beskrivna symtom är nödvändigtvis närvarande, men det är känt att de flesta individer med minskad DAO-aktivitet visar i genomsnitt tre eller fyra av dessa symtom, med migrän som särskilt framträdande bland dem. Dock är inte alla symtom och tillstånd som beskrivs ovan nödvändigtvis kopplade till DAO-brist (1).

(1) International Society of DAO Deficiency

Ursprung av DAO-brist

De tre identifierade ursprungen till DAO-brist är (1):

• Genetiskt: Den vanligaste orsaken. Polymorfism i 4 varianter av DAO enzymgenet (AOC1).

• Patologiskt: DAO-brist kan orsakas av skada på tarmens slemhinna som härstammar från vissa inflammatoriska tarmpatologier.

• Farmakologiskt: DAO-brist kan bero på den hämmande effekten av vissa läkemedel. Det är en temporär och reversibel DAO-brist

(1) International Society of DAO Deficiency

.

Migrän

87%

atopisk hud

19 - 57%

fibromyalgi

78%

ADHD

78%

histaminintolerans

80%

matsmältningsproblem

67%

  1. Izquierdo-Casas, J., Comas-Basté, O., Latorre-Moratalla, M.L. et al. Low serum diamine oxidase (DAO) activity levels in patients with migraine. J Physiol Biochem. 2018. https://doi.org/10.1007/s13105-017-0571-3 
  2. Maintz, L., Benfadal, S., Allam, J.P., Hagemann, T., et al. Evidence for a reduced histamine degradation capacity in a subgroup of patients with atopic eczema. J Allergy Clin Immunol. 2006. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2005.11.041 
  3. Okutan, G., Ruiz Casares, E., Perucho Alcalde, T., et al. Prevalence of Genetic Diamine Oxidase (DAO) Deficiency in Female Patients with Fibromyalgia in Spain. Biomedicines. 2023. https://doi.org/10.3390/biomedicines11030660 
  4. Blasco-Fontecilla, H. Is Histamine, and Not Acetyl-choline, the Missing Link between ADHD and Allergy? The Speer Allergic Tension Fatigue Syndrome Re-visited. Preprints.org.  2023. https://doi.org/10.20944/preprints202305.2186.v1
  5. Schnedl, W.J., Lackner, S., Enko, D., et al. Evaluation of symptoms and symptom combinations in histamine intolerance. Intest Res. 2019. https://doi.org/10.5217/ir.2018.00152

RELATERAD INFORMATION

Histamin i mat

Flera livsmedel framkallar ackumulering av histamin i organismen, men inte alla är nödvändigtvis rika på denna amin. Höga intag av livsmedel rika på andra aminer som putrescin, cadaverin

Vad är DAO-brist?

DAO-brist är en förändring i metabolismen av histamin i livsmedel som uppstår när aktiviteten hos enzymet Diamine Oxidase (DAO) minskas. Det vill säga när det av vissa anledningar

Histamin i mat

Flera livsmedel framkallar ackumulering av histamin i organismen, men inte alla är nödvändigtvis rika på denna amin. Höga intag av livsmedel rika på andra aminer som putrescin, cadaverin

Vad är DAO-brist?

DAO-brist är en förändring i metabolismen av histamin i livsmedel som uppstår när aktiviteten hos enzymet Diamine Oxidase (DAO) minskas. Det vill säga när det av vissa anledningar