fbpx

Samarbete

DR Healthcare skapar strategiska, stabila och framgångsrika allianser med andra företag och forskningsinstitutioner. Allt detta för att utveckla kunskap och främja innovation, samt underlätta tillgången till våra kosthållnings- och diagnostiklösningar för patientpopulationen med DAO-brist.

Ledande industriell egendom

Våra över 100 patent ger våra kunder den nödvändiga juridiska skyddet vid marknadsföring av slutprodukter som innehåller DAO-enzymet.
    • DR Healthcare är världsledande inom DAO-teknologi med över 100 patent över hela världen.
    • DR Healthcare’s industriella egendom för DAO omfattar kosthållning vid migrän, fibromyalgi, ADHD och matsmältningsstörningar orsakade av DAO-brist.
    • DR Healthcare’s industriella egendom skyddar det exklusiva användandet av DAO-enzymet inom ett stort antal hälsoapplikationer och dess galeniska formuleringar över hela världen.

Regulatorisk ram i EU

adiDAO® är ett proteinextrakt från grisnjurar rikt på DAO-ingredienser godkänd som “Nytt livsmedel” för användning i livsmedel för speciella medicinska ändamål och i kosttillskott.

adiDAO® Veg är en vegetabilisk ingrediens godkänd för användning i livsmedel för speciella medicinska ändamål och i kosttillskott.

INFORMATION ABOUT DAO DEFICIENCY

Histamin i mat

Flera livsmedel framkallar ackumulering av histamin i organismen, men inte alla är nödvändigtvis rika på denna amin. Höga intag av livsmedel rika på andra aminer som putrescin, cadaverin

Vad är DAO-brist?

DAO-brist är en förändring i metabolismen av histamin i livsmedel som uppstår när aktiviteten hos enzymet Diamine Oxidase (DAO) minskas. Det vill säga när det av vissa anledningar

Histamin i mat

Flera livsmedel framkallar ackumulering av histamin i organismen, men inte alla är nödvändigtvis rika på denna amin. Höga intag av livsmedel rika på andra aminer som putrescin, cadaverin

Vad är DAO-brist?

DAO-brist är en förändring i metabolismen av histamin i livsmedel som uppstår när aktiviteten hos enzymet Diamine Oxidase (DAO) minskas. Det vill säga när det av vissa anledningar