Wat is DAO-deficiëntie

Het is een verandering in het metabolisme van histamine in de voeding die optreedt wanneer de activiteit van het enzym Diamine Oxidase (DAO) vermindert, d.w.z. wanneer door bepaalde oorzaken (genetische veranderingen, ziekten of het gebruik van bepaalde geneesmiddelen) een aanzienlijk tekort ontstaat in de functionele activiteit van het belangrijkste enzym bij de metabolisering van histamine.
Video afspelen

DAO-deficiëntie

Het is een verandering in het metabolisme van histamine in de voeding die optreedt wanneer de activiteit van het enzym Diamine Oxidase (DAO) vermindert, d.w.z. wanneer door bepaalde oorzaken (genetische veranderingen, ziekten of het gebruik van bepaalde geneesmiddelen) een aanzienlijk tekort ontstaat in de functionele activiteit van het belangrijkste enzym bij de metabolisering van histamine.

Bij gezonde mensen wordt histamine uit de voeding afgebroken door het enzym Diamine Oxidase (DAO), maar bij mensen met een lage activiteit van dit enzym bestaat het risico op een plasma-accumulatie van histamine, die tot voor kort “histamine-intolerantie” werd genoemd. Deze term is een concept dat we nu als simplistisch beschouwen, nu de omvang van DAO-deficiëntie en de grotere prevalentie ervan in de bevolking duidelijk zijn geworden, aangezien de toename van de circulerende histamine niet echt wordt veroorzaakt door een intolerantie, maar door een stille accumulatie, zonder tijdsverband tussen de inname van histaminehoudende voedingsmiddelen en het optreden van symptomen.

Wanneer er een wanverhouding bestaat tussen de histamine die wordt opgenomen of afgegeven door de cellen die het in het lichaam opslaan, en de capaciteit om het te metaboliseren, hoopt histamine zich op in plasma en veroorzaakt het schadelijke effecten.

Differentiatie van bijwerkingen

In tegenstelling tot voedselallergie houdt het optreden van symptomen of bijwerkingen geen verband met de consumptie van een specifiek levensmiddel, maar kan het in verband worden gebracht met een breed scala van levensmiddelen met een variërend histaminegehalte, en kunnen de symptomen zelfs optreden na de consumptie van producten met een laag histaminegehalte. Dit maakt het moeilijk om een maximaal aanvaardbare dosis vast te stellen. In feite bestaat er nog steeds geen duidelijke consensus over deze waarde.

Variabele hoeveelheden, variërend van 50μg histamine (in een 125ml portie wijn) tot 60-75mg (door toediening van pure histamine) worden genoemd als triggers van DAO-deficiëntie symptomen.

De grote verscheidenheid van symptomen die voortvloeien uit DAO-deficiëntie, die chronische pathologieën vertegenwoordigen met een grote prevalentie bij de bevolking, vereisen dat het onderzoek op dit gebied niet stopt en steeds sneller vordert in de kennis van de oorsprong en de mogelijke behandelingen.

Meest voorkomende symptomen van DAO-deficiëntie

Niet alle hierboven beschreven symptomen hoeven aanwezig te zijn, maar het is bekend dat de meeste patiënten met verminderde DAO-activiteit gemiddeld drie van deze symptomen hebben, waarbij migraine bij hen bijzonder veel voorkomt.

Twintig procent van de patiënten heeft 1 of 2 symptomen, 41,3% van de patiënten heeft 3 of 4 symptomen, en 33,8% heeft meer dan 5 symptomen.

De meest voorkomende symptomen als gevolg van DAO-deficiëntie zijn:

• Migraine, hoofdpijn en oorsuizingen. 1

• Dermatologische aandoeningen zoals droge huid, atopie en dermatitis. 2

Migraine

87%

Atopic skin

19 - 57%

Fibromyalgia

78%

ADHD

78%

Food intolerance

80%

Gastrointestinal disorders

67%

• Pijn in de weke delen, vaak gediagnosticeerd als fibromyalgie.Chronische vermoeidheid. 3

• Bij kinderen en adolescenten wordt een DAO-deficiëntie in verband gebracht met Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).4

• Maagdarmstoornissen, vooral die welke gepaard gaan met het prikkelbare darmsyndroom (IBS), zoals constipatie, diarree, verzadiging, winderigheid of een opgeblazen gevoel. 5

• Bronchiale astma, piepende ademhaling, ademhalingsstoornissen (in verband met de vaatverwijdende werking van de longweefsels). 5

1. Izquierdo-Casas, J., Comas-Basté, O., Latorre-Moratalla, M.L. et al. Low serum diamine oxidase (DAO) activity levels in patients with migraine. J Physiol Biochem. 2018. https://doi.org/10.1007/s13105-017-0571-3 
2. Maintz, L., Benfadal, S., Allam, J.P., Hagemann, T., et al. Evidence for a reduced histamine degradation capacity in a subgroup of patients with atopic eczema. J Allergy Clin Immunol. 2006. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2005.11.041 
3. Okutan, G., Ruiz Casares, E., Perucho Alcalde, T., et al. Prevalence of Genetic Diamine Oxidase (DAO) Deficiency in Female Patients with Fibromyalgia in Spain. Biomedicines. 2023. https://doi.org/10.3390/biomedicines11030660 
4. Blasco-Fontecilla, H. Is Histamine, and Not Acetyl-choline, the Missing Link between ADHD and Allergy? The Speer Allergic Tension Fatigue Syndrome Re-visited. Preprints.org.  2023. https://doi.org/10.20944/preprints202305.2186.v1
5. Schnedl, W.J., Lackner, S., Enko, D., et al. Evaluation of symptoms and symptom combinations in histamine intolerance. Intest Res. 2019. https://doi.org/10.5217/ir.2018.00152

MÁS INFORMACIÓN RELACIONADA

Histamine in levensmiddelen

Naast histamine-rijke voedingsmiddelen kan bij patiënten met een lage DAO-activiteit de hoge inname van voedingsmiddelen die rijk zijn aan andere aminen, zoals putrescine, cadaverine, b-fenylethylamine, tryptamine, serotonine, tyramine

Diagnose van DAO-deficiëntie

Voor de diagnose van de verschillende pathologieën en syndromen die door DAO-deficiëntie worden veroorzaakt, kan een studie van de moleculaire genetica van de activiteit van diamine oxidase (DAO)

Oorsprong van DAO Deficientie

Sommige mensen hebben of produceren weinig Diamine Oxidase, dit is de reden waarom tot voor kort werd aangenomen dat verschillende chronische pathologieën, zoals migraine, erfelijk waren, terwijl in

Wat is DAO-deficiëntie

Het is een verandering in het metabolisme van histamine in de voeding die optreedt wanneer de activiteit van het enzym Diamine Oxidase (DAO) vermindert, d.w.z. wanneer door bepaalde

Histamine in levensmiddelen

Naast histamine-rijke voedingsmiddelen kan bij patiënten met een lage DAO-activiteit de hoge inname van voedingsmiddelen die rijk zijn aan andere aminen, zoals putrescine, cadaverine, b-fenylethylamine, tryptamine, serotonine, tyramine

Diagnose van DAO-deficiëntie

Voor de diagnose van de verschillende pathologieën en syndromen die door DAO-deficiëntie worden veroorzaakt, kan een studie van de moleculaire genetica van de activiteit van diamine oxidase (DAO)

Oorsprong van DAO Deficientie

Sommige mensen hebben of produceren weinig Diamine Oxidase, dit is de reden waarom tot voor kort werd aangenomen dat verschillende chronische pathologieën, zoals migraine, erfelijk waren, terwijl in

Wat is DAO-deficiëntie

Het is een verandering in het metabolisme van histamine in de voeding die optreedt wanneer de activiteit van het enzym Diamine Oxidase (DAO) vermindert, d.w.z. wanneer door bepaalde

DESCARGA NUESTRO EBOOK GRATUITO

Encontrarás información completa sobre el origen y diagnóstico del Déficit de DAO, así como claves para su manejo,  dietas bajas en histamina y su evidencia científica.